Informatie over Stichting Natuurspeelplekken De Ronde Venen

 

Naam van de instelling: Stichting Natuurspeelplekken De Ronde Venen

RSIN of fiscaal nummer: 866757272

Contactgegevens: natuurspeelplekkendrv@gmail.com

 

Doelstelling:

Het bevorderen, realiseren en onderhouden van natuurspeel- en recreatieaanleidingen en de creatie van een groene(re) leefomgeving binnen de gemeente De Ronde Venen ten behoeve van avontuurlijk spelen in de natuur, het stimuleren van ontmoetingen, ontspanningen en samenwerkingen van en tussen mensen ter verbetering van hun mentale en fysieke welzijn en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Beleidsplan:

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door de aanleg en bevordering van speelnatuur en natuurspeelplekken, het doen creëren van ontmoetingsmogelijkheden door middel van pluktuinen of ander sociaal groen, zoals inheemse beplanting ontstaan uit lokale initiatieven met een duurzaam karakter en het (doen) organiseren van (educatieve) buitenspeelactiviteiten in de natuur voor mensen van iedere leeftijdsgroep.

 

Bestuur:

Voorzitter: Marije ter Schiphorst 

Secretaris: Vera Lobo

Penningmeester: Marleen van de Kraats

 

Beloningsbeleid:

is er niet materieel, maar wel voldoening.

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Overleg met gemeente De Ronde Venen, inwoners input verzameld, speeltuinplan laten tekenen, mogelijke sponsoren benaderd.

 

Financiële verantwoording:

in 2025 komt onze eerste jaarverslag