Werkgroep Historisch Dorpshart Wilnis

Over ons...

De werkgroep bestaat behalve uit bewoners en ondernemers, omarmd door de Dorpsraad Wilnis en Stichting Wilnis Doet. Sinds 2022 zijn we begonnen met informatie op te halen, bij ondermeer vergelijkbare projecten als Hart in Bodegraven en de Losmaakcafe's van Leader Weidse Veenweiden (LEADER staat voor plattelandsontwikkeling "van onderop"). Met de input die we  daar ophalen en onze eigen ideeën ontwikkelen we een visie voor het Historisch Dorpshart. Ook trekken we samen op met de gemeente bij het uitvoeringsplan van de Centrumvisie, zoals in 2023 is opgesteld door DTNP in opdracht van de gemeente. Sinds kort vindt er overleg plaats met Katalys, zij ondersteunen lokale initiatieven. Zij adviseren ons bij de uitwerking en realisatie van onze visie. Verder bewaken we de inzichten zoals die zijn vastgelegd in o.a. de structuurvisie, de detailhandelsvisie en de parapluverordening parkeren.

Wij zetten ons in voor....

LANDSCHAPPELIJKE KWALITEIT: Meer groen, beter groenonderhoud en straatmeubilair op niveau.

RECREATIE: Versterken en uitbreiden recreatieve routes en voorzieningen.

WONEN: In het Historisch Dorpshart moet prettig wonen mogelijk zijn voor alle leeftijden. Er wordt een halt toegeroepen aan het het verdwijnen van sociale functies en het splitsen van panden in meerdere woningen, waarbij niet voorzien kan worden in parkeergelegenheid op eigen terrein.

WERKEN: Behoud van bescheiden detailhandel en horeca in de oude kern Wilnis,  daarbij vindt de concentratie van de consumentenvoorzieningen zo mogelijk plaats in de Dorpsstraat. 

MOBILITEIT: Verbeteren parkeervoorzieningen, verbindingen voor fietsers en voetgangers en bereikbaarheid met het openbaar vervoer.

De werkgroep werkt waar mogelijk samen, maar is volledig onafhankelijk.

De werkgroep Historisch Dorpshart bestaat momenteel uit:

Rob Evers, Nant Hartel, Waldo Kamerling en Geurt de Bruin.

SAMEN

Het leefbaar houden van het Historisch Dorpshart kan alleen als de initiatieven van de werkgroep op brede steun kan rekenen van de bewoners. Jullie input/hulp is van groot belang en daarom halen we voordat we tot actie overgaan (groot of klein) informatie op bij bewoners. Ook houden we jullie op de hoogte via deze website. Wil je iets kwijt of vindt je dat je mening of idee niet goed voor het voetlicht komt, neem dan contact op! Samen gaan we voor eerherstel van het Historisch Dorpshart!