Centrumvisie

In 2022 greep Stichting Wilnis Doet de kans om een centrumvisie op te laten stellen door DTNP in opdracht van gemeente De Ronde Venen. Bij het uitvoeringsplan wordt nauw samengewerkt tussen gemeente en de werkgroep Historisch Dorpshart met input van Stichting Wilnis Doet (ondernemers) en de Dorpsraad Wilnis (bewoners).