Tijdlijn

Mei: Opinieonderzoek naar parkeren in Het Historisch Dorpshart Wilnis 

Onder leiding van Rob Evers is er een enquête voorbereid, zoals die in de maand mei is afgenomen onder de bewoners van het hart.

Waarom? 

Wij en de gemeente willen graag het verbeterplan voor de aantrekkelijkheid van Wilnis  --  dat vorig jaar is gelanceerd  -- uitvoeren. De olifant in de kamer is echter het parkeerprobleem.Wilnis kan alleen aantrekkelijker worden voor bewoners en bezoekers als dit eerst wordt aangepakt.  Daarvoor moeten we in kaart brengen wat de opinie is van de bewoners. Hoe dit leeft. 

Hoe?

Er is in de maand mei een representatieve steekproef gehouden onder de bewoners van het hart. We brachten eerst  iedereen in het hart op de hoogte dat er een opinieonderzoek over parkeren ging starten. We hebben bewoners uit het hart bereid gevonden de enquêtes af te nemen. Zij bezochten steekproefsgewijs verschillende adressen in de wijk. De enquête nam ongeveer 15 minuten in beslag.

Belangrijk!

De gegevens zijn ANONIEM verzameld, maar het is van belang de adresgegevens te weten, omdat er een relatie is tussen parkeerruimte, parkeerbehoefte en type woning. Ook is van belang te weten uit welke straat response komt en uit welke niet.

 

Woensdag 31 januari ondertekening convenant.

Wethouder Vijselaar (namens de Gemeente) en Mary van Dijke (namens de ondernemers) ondertekenen het convenant ter verbetering van de uitstraling en leefbaarheid van Wilnis dorp.

 

 

Maandag 22 januari in de Willisstee. 

13 december is er door de gemeente een inloopavond georganiseerd, waarbij er door de werkgroep Historisch Dorpshart een enquête is gehouden. De uitkomst hiervan presenteerde we tijdens een speciale avond, waarbij er de mogelijkheid was om out of the box te denken.

 

Samenvatting van de enquête gehouden tijdens de bewonersavond op 13 december.

Er waren 23 respondenten!

1: De gemeente heeft dit plan laten opstellen voor Wilnis, net als voor de andere dorpen. (andere tijdsplanning). Hoe belangrijk vind u het plan voor  het historische dorpshart van Wilnis?

90% van de respondenten vond het belangrijk/zeer belangrijk.

 

2: Het plein voor het oude raadhuis met de eeuwenoude plataan zou een verbindende functie kunnen krijgen. Nu is het  voornamelijk een parkeerterrein. Heeft u ideeën voor zo’n verbindende functie?

Op 1 respondent na willen allen dat de parkeerplaatsen verdwijnen. Veel genoemd: Groter plein, open, terras/horeca, muziektent, bankjes/zitjes, groener.  

 

3: Hoe kijkt u aan tegen het gebruik van de waterkanten,  van de ringvaart en andere oevers, waar boten of vaartuigen liggen?

Veruit de meeste respondenten willen alle rommel weg.

 

4: Wat vind u van een regeling voor 3 keer 24 uur aanmeren of een vergunningstelsel?

Een meerderheid van de respondenten is hier voor.

 

5: Er is een idee om een kleine passantenhaven te realiseren waar recreanten kort kunnen aanleggen om het dorpshart te bezoeken, wat vind u van dat idee?

Goed/zeer goed idee, een paar respondenten willen dan ook horeca erbij.

 

6: Stel dat de Julianaschool leeg zou komen te staan, welke andere functie ziet u voor dat gebouw?

Bijna de helft noemt  woningen-- al dan niet voor bepaalde doelgroepen-- soms i.c.m. winkels. Andere suggesties: Hospitium, bedrijfjes, inloop/buurthuis, muziekcafé.

 

7: Wilt u meedenken over een of meer van deze projecten?

Een aantal respondenten reageert hier positief op.

 

8: Wilt u de stichting Wilnis Doet ondersteunen met hun ideeën en projecten, en op de hoogte gehouden worden?

Ook hier reageert een aantal respondenten positief op.

Het delen van de resultaten met de respondenten. Tijdens de voorstelronde werd duidelijk waar iedereen woont of werkt ten opzichte van het Historisch Dorpshart.